library_books

文献檢索結果

文献名 作者 版本/蔵地 子目
集部 總集類 氏族之屬 卜氏三世詩草三卷 清卜夢人、清卜寧一、清卜祚光撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 于氏家藏詩畧四卷 明于玭等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 三孔先生詩集三卷 宋孔文仲、宋孔武仲、宋孔平仲撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 三孔先生文集五卷 宋孔文仲、宋孔武仲、宋孔平仲撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 三孔先生清江文集四十卷孔氏雜說一卷 宋孔文仲、宋孔武仲、宋孔平仲撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 三孔先生清江文集四十卷 宋孔文仲、宋孔武仲、宋孔平仲撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 三孔先生清江文集三十卷 宋孔文仲、宋孔武仲、宋孔平仲撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 闕里孔氏詩鈔十四卷 清孔憲彝輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 曲阜詩鈔八卷 清孔憲彝輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 文氏家藏詩集八種十八卷 明文肇祉編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 文氏五家集十四卷 明文洪等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 列雅詩鈔不分卷 宋方岳等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 述本堂詩集十八卷續集五卷 清方登嶧、清方式濟、清方觀承撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 二妙詩集二卷附錄一卷 明王沂、明王佑撰明蕭翬輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 東浯家乘二十六卷 明王汝爲、明王統等撰明王廷垣輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 惹香居合稿不分卷 清梁清標、清梁清寛、清梁清遠撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 牆東詩錄十八種十八卷 清王叡編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 片玉集前編不分卷後編不分卷 清王如璠輯清王家璧校補清洪良品評註(後編)清王家璧輯並注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 孟律詩十九卷續一卷 清王鐸、清土鑨撰(續)清王無咎、清王無忝等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 瑯琊二子近詩合選十一卷 清王士祿、清王十禛撰清周南、清王士禧等輯評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 新城王氏雜文詩詞十一種十一卷 清王士祿、清王士禛撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 新城王氏遺稿不分卷 清王祖熙、清王心潤等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 西園瓣香集三卷 清王元常等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 高郵王氏家集十九卷 清王安國等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 西湖近稿不分卷 清王丹墀、清王丹地撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 福山王氏傳家集八卷 清王懿榮編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 米家四奇詩四卷 明米萬鍾輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 廣陵朱氏二先生集二種五十一卷 明李源編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 瀋國勉學書院集十二卷 明朱珵堯編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 棣華書屋近刻三卷 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 朱氏詩文世珍不分卷 清朱效靖輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 濟南朱氏詩文彙編 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 三朱遺編 清楊伯潤輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 新安二江先生集八卷附二卷 清江振鴻編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 蘭臺詩集二種二卷 明毛一瓚編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 休寧吳氏濟美集一卷 唐吳少微、唐吳鞏撰清吳騫輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 洞庭吳氏集選十二卷 明吳士毅輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 家雞集不分卷 明吳兗輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 延陵合璧 清許自俊編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 延陵合璧二十七卷 清許自俊編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 吳氏傳家集九卷末一卷 清吳我熾輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 歸安前邱吳氏詩存二十一卷 清吳啓褒編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 歸安前邱吳氏詩存六卷閨閣詩存一卷 清吳開泰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 商丘宋氏三世遺集三種五卷 清宋犖編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 六李集三十五卷 明□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 澄遠堂三世詩存三種八卷 清李繩遠編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 桐廬李氏家集不分卷 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 李詩集遺四卷 清李克若編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 雪鴻堂全集二十四卷 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 氏族之屬 李氏家集四種四十三卷 清李菊房編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊