library_books

文献檢索結果

文献名 作者 版本/蔵地 子目
集部 楚辭類 楚辭集註八卷辨證二卷後語六卷 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚騷五卷附錄一卷 戰國屈原等撰(附錄)漢司馬遷撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭八卷屈原傳一卷 戰國屈原等撰(屈原傳)漢司馬遷撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭二卷屈原傳一卷 戰國屈原等撰(屈原傳)漢司馬遷撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭二卷 戰國屈原等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭五卷 戰國屈原等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭七卷首一卷末一卷 戰國屈原等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 五家楚辭註合編八卷 清楊浚編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭句解評林十七卷附錄一卷 漢劉向集漢王逸章句明馮紹祖校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭句解評林四卷附錄一卷 漢王逸章句明馮紹祖校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭十卷 漢劉向輯明吳勉學校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭章句(楚辭)十七卷 漢王逸撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭章句十七卷疑字直音補一卷 漢王逸撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭章句(楚辭)十七卷附錄一卷 漢王逸撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭章句(楚辭箋注、楚辭、楚辭補註)十七卷 漢王逸撰宋洪興祖補注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭十七卷附錄一卷 漢王逸注宋洪興祖、明劉鳳補注明陳深批點 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭注十卷 漢王逸注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭八卷 漢王逸章句 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭章句一卷 漢王逸撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭集註八卷辨證二卷反離騷一卷 宋朱熹集注(反離騷)漢揚雄撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭集註八卷附各家楚辭書目一卷 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭集註八卷辨證二卷後語六卷反離騷一卷 宋朱熹集注(反離騷)漢揚雄撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭六卷附辨證 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭集註八卷辨證二卷後語八卷 宋朱熹集注明蔣之翹補輯評校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭評林八卷總評一卷(楚辭集註) 宋朱熹集注明沈雲翔輯評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭五卷 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭集註七卷 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭十卷 宋朱熹集注明張鳳翼輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭後語六卷末一卷 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭五卷後語一卷 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭八卷首一卷 宋朱熹集注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 屈大夫文八卷 戰國屈原撰宋朱熹注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭芳草譜一卷 宋謝翱撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚騷綺語六卷 明張之象撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭集解十五卷蒙引二卷考異一卷大序一卷小序一卷 明汪瑗撰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭集解□□卷蒙引二卷大序一卷小序一卷 明汪瑗撰明汪仲弘補 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭補註二卷 明汪仲弘撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 删註楚辭不分卷 明張京元撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭述註十卷 明林兆珂撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭聽直八卷合論一卷 明黃文煥撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭述註五卷九歌圖一卷 明來欽之撰(九歌圖)明陳洪綬繪 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭疏(楚辭)十九卷讀楚辭語一卷楚辭雜論一卷屈原傳一卷 明陸時雍撰(屈原傳)漢司馬遷撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭榷八卷 明陸時雍疏明金兆清參評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚騷協韻十卷 明屠本畯撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭註畧一卷 明周用撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭箋註四卷 明李陳玉撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭選鈔不分卷 明□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭八卷九歌圖一卷 清丁澎彙評(九歌圖)明陳洪綬繪 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭評註(楚辭)十卷 清王萌撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 楚辭類 楚辭不分卷 清胡介祉編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊