library_books

文献檢索結果

文献名 作者 版本/蔵地 子目
集部 別集類 唐五代之屬 唐陸宣公集(陸宣公文集、新刊唐陸宣公集、翰苑集、陸宣公集)二十二卷 唐陸贄撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 虞世南集一卷 唐虞世南撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 褚亮集一卷 唐褚亮撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 楊師道集一卷 唐楊師道撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 李百藥集一卷 唐李百藥撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 魏鄭公詩集一卷文集三卷 唐魏徵撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 東皐子集三卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 東皐子集三卷附錄一卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 王無功集三卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 王無功集(東皐子集)三卷補遺二卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 王無功集三卷補遺一卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 王無功集二卷補遺一卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 王無功文集五卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 王無功文集五卷補遺一卷附錄一卷 唐王績撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 許敬宗集一卷 唐許敬宗撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 董思恭集一卷 唐董思恭撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 褚遂良集一卷 唐褚遂良撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 唐太宗皇帝集一卷 唐太宗李世民撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 唐太宗皇帝集(唐太宗集)二卷 唐太宗李世民撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 寒山子詩集(寒山子詩)一卷豐干拾得詩一卷 唐釋寒山子撰(豐干拾得詩)唐釋豐干、唐釋拾得撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 寒山詩集五卷豐干拾得詩一卷 唐釋寒山子撰(豐干拾得詩)唐釋豐干、唐釋拾得撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 寒山詩集一卷豐干拾得詩一卷(天台山國清禪寺三隱集記) 唐釋寒山子撰(豐干拾得詩)唐釋豐干、唐釋拾得撰(天台山國清襌寺三隱集記)宋釋志南輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 寒山子詩集(御選妙覺普度和聖寒山大士詩)不分卷 唐釋寒山子撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 寒山詩一卷 唐釋寒山子撰清陳溥點校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 寒山子詩集二卷 唐釋寒山子撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 盧照鄰集(盧照鄰文集)二卷 唐盧照鄰撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 盧照鄰集一卷 唐盧照鄰撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 幽憂子集七卷附錄一卷 唐盧照鄰撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 盧昇之集七卷 唐盧照鄰撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 蘇許公文集十二卷首一卷壠上記一卷 唐蘇瓌、唐蘇頲撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 類選註釋駱丞全集四卷 唐駱賓王撰明顧從敬輯明陳繼儒釋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱賓王集二卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱賓王集一卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱丞集八卷附錄一卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱丞集(駱子集)四卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 新刊駱子集註四卷 唐駱賓王撰明陳魁士注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 重訂駱丞集六卷 唐駱賓王撰明黃蘭芳評注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱丞集註(駱丞集)四卷 唐駱賓王撰明顏文選補注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 唐駱先生集八卷附錄一卷 唐駱賓王撰明王衡等評釋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 鐫太倉王氏音釋駱丞集十卷 唐駱賓王撰明王世貞注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 鐫太倉王氏音釋駱丞集十卷 唐駱賓王撰明王世貞注明蔣孟育評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 新刻註釋駱丞集十卷 唐駱賓王撰明陳魁士注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱臨海集十卷 唐駱賓王撰清趙忠補輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱臨海集十卷首一卷末一卷 唐駱賓王撰清陳熙晉箋注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱丞集四卷辨譌考異二卷 唐駱賓王撰(辨譌考異)清胡鳳丹撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱賓王詩一卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱賓王文集(駱丞文集)十卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 唐駱先生文集六卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 唐駱臨海文集四卷附錄一卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 別集類 唐五代之屬 駱賓王文集三卷 唐駱賓王撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊